Βενετία

1

ΧΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑ

by

Την Βενετία, την πρώτη φορά την κοιτάς με ανοιχτό το στόμα, την δεύτερη την θαυμάζεις, την τρίτη αρχίζεις να ξεχωρίζεις τα κτίρια και την τέταρτη βλέπεις και τις λεπτομέρειες.