Καλάς

pakistan_14

ΠΑΚΙΣΤΑΝ: ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΙΚΑΝΤΕΡ

by

Εξακολουθούν και λατρεύουν τον Δωδεκάθεο. Πίνουν κρασί και έχουν ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις. Μια πολύ όμορφη παραφωνία σε μια περιοχή όπου κυριαρχεί μια πολύ δύσκολη έκφανση του Ισλάμ. Το μεγαλύτερο κομμάτι της φυλής είναι από τη μεριά του Αφγανιστάν. Εξισλαμίστηκαν βίαια και ονομάστηκαν Νούριοι, ο δε τόπος τους Νουρίστα. Δηλαδή αυτοί που είδαν το φως!