Πορτογαλία

lissavona

ΛΙΣΑΒΟΝΑ: Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΗ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

by

Στους είκοσι αιώνες ζωής που μετρά, η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας κουβαλά άλλους τόσους μύθους και πολλά προσωνύμια: “Πόλη του Οδυσσέα”, “Πόλη των μεγάλων θαλασσοπόρων”,…